Home

ÖM-ExÖM Föreningen Mälardalen

ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige

Här följer en liten beskrivning av föreningens ändamål och upptagningsområde


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige konstituerades den 6 maj 1962.
Föreningens upptagningsområden består av Andra och Tjugonde Brödradistriktet samt Fjortonde Rebeckadistriktet av den oberoende Svenska Odd Fellow Orden.
Medlemmarna skall vara Övermästare eller ExÖvermästare.
Föreningens adress är Källgatan 13, 722 11 Västerås.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna i ordensrelaterade frågor och att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter.
Två ordinarie sammanträden skall hållas varje år, dessa möten förläggs till olika orter inom distriktet.
Programpunkter är obligatoriska under alla möten. Dessutom anordnas en sommarsammankomst med en programpunkt.

Höstmöte i Enköping 27 oktober

22 st systrar och bröder deltog i höstmötet
ÖM Roger Larsson logen B94 Ena hälsade oss välkomna och berättade om logen och loge huset


Fadderseminarium i Västerås

Söndagen 22 september

Odd Fellow Huset start kl 9.00


Sommar mötet i Kungsör
34 medlemmar besökte lördagen 24 augusti 2019

Miniature Kingdom i Kungsör 
med lunch på Thor Modéens gästgiveri.

Se övriga bilder på bildarkivet
ÖM-ExÖM föreningen


BD 2

DSS Lars Melin

RD 14
DSS Kerstin Johansson

BD 20
DSS Håkan Westbom

Följande loger ingår i ÖM-ExÖM 

Föreningen Mälardalen

B7 Westmannia

B132 Fristaden

R106 Nanna Svartz

B16 Karl X Gustaf

B134 Johan Olof Wallin

R116  Charlotta Taube

B45 Karl Knutsson Bonde

R5 Drottning Louise


B57 Carl Wilhelm Scheele

R16 Karin Månsdotter


B62 Silverberget

R69 Cecilia Silversparre


B67 Hertig Carl

R76 Ebba Brahe


B74 Bergslagen

R87 Ewa Bergenstråle


B97 Ena

R92 Karin Larsdotter


Fadderutbildning
Fullträff för fadderseminariet

39 Systrar och Bröder deltog
söndagen 22 september

Höstmötet
Enköping 27 oktober kl.10.00
Oddfellowhuset
Källgatan 23, Enköping

Bildarkivet
Här kan du se 
bilder från våra träffar