Home

ÖM-ExÖM Föreningen Mälardalen

ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige

Här följer en liten beskrivning av föreningens ändamål och upptagningsområde


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige konstituerades den 6 maj 1962.
Föreningens upptagningsområden består av Andra och Tjugonde Brödradistriktet samt Fjortonde Rebeckadistriktet av den oberoende Svenska Odd Fellow Orden.
Medlemmarna skall vara Övermästare eller ExÖvermästare.
Föreningens adress är Källgatan 13, 722 11 Västerås.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna i ordensrelaterade frågor och att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter.
Två ordinarie sammanträden skall hållas varje år, dessa möten förläggs till olika orter inom distriktet.
Programpunkter är obligatoriska under alla möten. Dessutom anordnas en sommarsammankomst med en programpunkt.


All Odd Fellow verksamhet ställs in tillsvidare


På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har därför Storsiren i samråd med storämbetsmännen beslutat att all Odd Fellow-verksamhet, loge- och lägersammanträden, utbildningar, seniorklubbar m.m. samt även Storlogemötet ställs in tillsvidare.
Storsiren har utmämnt till DSS BD 2 Anders Håkansson B110 Johannes Rudbeckius och        RD 14 Eva Restorp R87 Eva Bergenstråle, och till  BD 20 Åke Sandström B 16 Karl X Gustaf

Nya bilder kommer.  Tidigare DSS kvarstår tills deras efterträdare är installerade..

BD 2

DSS Anders Håkansson

RD 14
DSS Eva Restorp

BD 20
DSS Åke Sandström


BD 20
DSS Håkan Westbom

BD 2

DSS Lars Melin

RD 14
DSS Kerstin Johansson

Följande loger ingår i ÖM-ExÖM 

Föreningen Mälardalen

B7 Westmannia

B132 Fristaden

R106 Nanna Svartz

B16 Karl X Gustaf

B134 Johan Olof Wallin

R116  Charlotta Taube

B45 Karl Knutsson Bonde

R5 Drottning Louise


B57 Carl Wilhelm Scheele

R16 Karin Månsdotter


B62 Silverberget

R69 Cecilia Silversparre


B67 Hertig Carl

R76 Ebba Brahe


B74 Bergslagen

R87 Ewa Bergenstråle


B97 Ena

R92 Karin Larsdotter


Fadderutbildning
Fullträff för fadderseminariet

39 Systrar och Bröder deltog
söndagen 22 september

Årsmöte
Återkommer med Nytt datum

Sommarmöte

  Planerat till slutet augusti
mer info kommer

Bildarkivet
Här kan du se 
bilder från våra träffar