Home

ÖM-ExÖM Föreningen Mälardalen

ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige

Här följer en liten beskrivning av föreningens ändamål och upptagningsområde


ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen I.O.O.F. av Sverige konstituerades den 6 maj 1962.
Föreningens upptagningsområden består av Andra och Tjugonde Brödradistriktet samt Fjortonde Rebeckadistriktet av den oberoende Svenska Odd Fellow Orden.
Medlemmarna skall vara Övermästare eller ExÖvermästare.
Föreningens adress är Källgatan 13, 722 11 Västerås.

Föreningens ändamål är att vara ett forum för medlemmarna i ordensrelaterade frågor och att verka för utbyte av kunskaper, idéer, synpunkter och erfarenheter.
Två ordinarie sammanträden skall hållas varje år, dessa möten förläggs till olika orter inom distriktet.
Programpunkter är obligatoriska under alla möten. Dessutom anordnas en sommarsammankomst med en programpunkt.

Årsmöte  22 Mars 2020 i Västerås
Värdloge logen nr 7 Vestmannia 
Samling kaffe och smörgås    09,30

Inledning enligt stadgar          10.00

Avslutning med lunch              12.00

Anmälan senast 16 mars avgift 125kr

Anmäl till Sekreterare Ulla Björnberg senast 16 mars

u.bjornberg@gmail.com

,

Kostnad 125 kr till Bank Giro 499-2160


Betala även årsavgiften 100 kr till BG 499-2160


Välkomna


BD 2

DSS Lars Melin

RD 14
DSS Kerstin Johansson

BD 20
DSS Håkan Westbom

Följande loger ingår i ÖM-ExÖM 

Föreningen Mälardalen

B7 Westmannia

B132 Fristaden

R106 Nanna Svartz

B16 Karl X Gustaf

B134 Johan Olof Wallin

R116  Charlotta Taube

B45 Karl Knutsson Bonde

R5 Drottning Louise


B57 Carl Wilhelm Scheele

R16 Karin Månsdotter


B62 Silverberget

R69 Cecilia Silversparre


B67 Hertig Carl

R76 Ebba Brahe


B74 Bergslagen

R87 Ewa Bergenstråle


B97 Ena

R92 Karin Larsdotter


Fadderutbildning
Fullträff för fadderseminariet

39 Systrar och Bröder deltog
söndagen 22 september

Årsmöte
Västerås 22 mars kl 09.30
Oddfellowhuset
Källgatan 13, Västerås

Bildarkivet
Här kan du se 
bilder från våra träffar